วิธีใช้คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมัน หลังครม.เคาะช่วยส่วนลด ไม่ยาก เช็คที่นี่

20 เมษายน 2565

วิธีใช้คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมัน หลังครม.เคาะช่วยส่วนลดสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ไม่ยาก เช็คที่นี่

จากกรณี ครม.ไฟเขียว เติมเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ รัฐช่วยจ่าย "คนละครึ่ง" โดยจะช่วยเหลือ โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน โดยจากเดิมที่ให้ส่วนลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ที่มีใบอนุญาตที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 คน ในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 50% หรือคนละครึ่ง ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 65

วิธีใช้คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมัน หลังครม.เคาะช่วยส่วนลด ไม่ยาก เช็คที่นี่

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมันสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ มีดังนี้

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
- จำนวนผู้มีสิทธิ์ 106,655 คน
- รัฐร่วมจ่ายคนละครึ่ง 50% ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน
- ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 65

วิธีใช้คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมัน หลังครม.เคาะช่วยส่วนลด ไม่ยาก เช็คที่นี่

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถกดยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชั่น
- จ่ายเงินโดยสแกน QR Code ณ สถานีบริการน้ำมัน ที่เข้าร่วมโครงการ
- สำหรับสถานีบริการน้ำมันสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน แอปพลิเคชันฝั่งผู้ขาย เพื่อสร้าง QR Code เพื่อรับชำระเงินจากผู้ใช้สิทธิ์

นอกจากนี้ ครม.ยังเคาะให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับเงินจากโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน ด้วย

 

วิธีใช้คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมัน หลังครม.เคาะช่วยส่วนลด ไม่ยาก เช็คที่นี่