เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 เงินช่วยชาวนาเข้าวันนี้

01 ธันวาคม 2565

เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงิน"ไร่ละ1,000"รอบ2 เช็คสถานะโอนเงินช่วยชาวนา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวนกว่า1,780 ล้านบาท

   เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงิน“ไร่ละ1,000”รอบ2วันที่ 2ธ.ค.65ทั่วประเทศ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  โดยช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท มีการโอนจ่ายรอบที่ 1 ไปแล้ว ในช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 50,615 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 4.29 ล้านราย

 

เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 เงินช่วยชาวนาเข้าวันนี้

   โดยนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และ มติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ และ ยกระดับรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 เงินช่วยชาวนาเข้าวันนี้

   ผ่านโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราโครงการไร่ละ1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท  โดยมีการโอนจ่ายรอบที่ 1 ไปแล้ว ในช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวนกว่า 50,615 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 4.29 ล้านราย  เเละในวันที่ 2ธ.ค.65 จะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือชาวนารอบ2 

 

 

    สำหรับในวันที่ 2 ธันวาคม 2565  ธ.ก.ส. จะโอนเงินรอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 204,471 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,780 ล้านบาท

เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 เงินช่วยชาวนาเข้าวันนี้
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฯ สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 ( คลิกที่นี่ )

เงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ1,000รอบ2 เงินช่วยชาวนาเข้าวันนี้

  และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews