เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

20 พฤศจิกายน 2565

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ผ่าน chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว เงินช่วยเหลือชาวนา ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 "ประกันรายได้ข้าวปี 2565/66" ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทั้งหมดเงิน 3 ก้อน ดังนี้ ก้อนแรกเป็นเงินสำหรับการจ่ายส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สองเป็นเงินสำหรับใช้ดำเนินมาตรการคู่ขนาน ช่วงที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ ทั้งชาวนาและโรงสี เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตก มีวงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อน คือโครงการช่วยเหลือต้นทุนและบริหารจัดการข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ประมาณ 55,000 ล้านบาท

 

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว 65/66

- ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์


สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมการค้าภายใน เดินหน้าเคาะราคาส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 65 เพื่อจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร หลัง ครม.มีมติเดินหน้าประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 แล้ว ซึ่งจะมีการจ่ายทั้งสิ้น 33 งวด คาด ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดแรกวันที่ 22 พ.ย.นี้ รวมถึงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท

ช่องทางการเช็ดสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66  

1.  เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com (คลิกที่นี่) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ก "เงินเยียวยาเกษตรกร" หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง


ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore 

 

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์


เช็กสิทธิประกันรายได้ข้าว 64/65 ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

- กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี 

 

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์


- กรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com หากขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ) ตามรูปภาพด้านล่างแสดงว่าไม่มีสถานะเป็นเกษตรกร

 

เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์


- กรณีได้รับเงินชัวร์ จะปรากฎข้อความโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565/2566 เลขที่บัญชีวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. สถานะ สำเร็จตามรูปภาพด้านล่าง


เช็กเงินประกันรายได้ข้าว chongkho.inbaac.com ขึ้นสถานะแบบไหนได้เงินชัวร์

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews