ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

14 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล  อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์  อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล


ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 15  พ.ย. 65

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน บางจาก พรุ่งนี้ 15  พ.ย. 65

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมัน เชลล์ พรุ่งนี้ 15  พ.ย. 65

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  15 พ.ย. 65 อัปเดตราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

โดย ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 2565 เวลา 05.00 น.