เช็คไทม์ไลน์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565 ประกันรายได้ปี 66/65 ไร่ละ 1,000 บาท 

17 ตุลาคม 2565

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565" เงินช่วยเหลือชาวนา "ประกันรายได้ข้าว 65/66" รวมทั้งสิ้น 33 งวด จะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และเผยขั้นตอนตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกร บนแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส. A-Mobile

 เช็คไทม์ไลน์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565 ประกันรายได้ปี 66/65 ไร่ละ 1,000 บาท ดูที่นี่!

 "เงินเยียวยาเกษตรกร 2565เงินช่วยเหลือชาวนา "ประกันรายได้ข้าว 65/66" รวมทั้งสิ้น 33 งวด โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อรอการพิจารณาคาดว่าจะเป็นวันที่ 18 ต.ค. 65 เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นัดโอนเงิน 19 ต.ค. 65 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 65 ในงวดแรก

เช็คไทม์ไลน์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565 ประกันรายได้ปี 66/65 ไร่ละ 1,000 บาท 

 

ไร่ละ 1000 ปี 65/66 ดูวิธีขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ ด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้

คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็คไทม์ไลน์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565 ประกันรายได้ปี 66/65 ไร่ละ 1,000 บาท 

เช็คไทม์ไลน์เงินเยียวยาเกษตรกร 2565 ประกันรายได้ปี 66/65 ไร่ละ 1,000 บาท 

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกร บนแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส. A-Mobile มีดังนี้

  1. หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
  2. สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  3. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
  4. สามารถเช็กผลโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบทันที  https://chongkho.inbaac.com/