ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์

01 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์ แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นต่อไนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์ แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.) 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมัน บางจาก พรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

 

ราคาน้ำมัน เชลล์ (Shell) พรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.06 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ย. 65 อัปเดตราคา จาก 3 ปั๊มดัง  ปตท. บางจาก และ เชลล์