ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

31 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นต่อไนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

ราคาน้ำมัน ปตท. 1 พฤศจิกายน 2565

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน บางจาก 1 พฤศจิกายน 2565

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

 

ราคาน้ำมัน พีที (PT)  1 พฤศจิกายน 2565

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง