อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

27 ตุลาคม 2565

พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 10 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม

อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 10 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันปตท. พรุ่งนี้ 28 ต.ค. 65 

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.84 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 34.24 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.08 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.35 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 42.76 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 40.84 บาทต่อลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันบางจาก พรุ่งนี้ 28 ต.ค. 65 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา  35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร

อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ 28 ตุลาคม 2565 น้ำมันลดราคา เบนซิน - แก๊สโซฮอล์