ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

26 ตุลาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ตุลาคม 2565 แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR โดย 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และพีที เช็คได้ที่นี่! 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

ราคาน้ำมันปตท. พรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันบางจาก พรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

 

ราคาน้ำมันพีที (PT) พรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 

 • ราคาน้ำมันดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 43.56 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.054 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 ต.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล