ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85

27 กันยายน 2565

ปรับราคาลด กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม อัพเดทจาก 2 ปั๊ม น้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลด กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.เป็นต้นไป 

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85

 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ย. 2565 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.08 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 41.76 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85

 

  ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ย. 2565 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันที่ 27 ก.ย. 65 ปรับราคาลดกลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ E85