ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

26 กันยายน 2565

ราคาน้ำมัน 26 กันยายน 2565 อัพเดทราคาน้ำมันทุกประเภท เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก และ พีที (PT)

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมันดัง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ พีที (PT) 

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

 ราคาน้ำมัน 26 ก.ย. 2565 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

 ราคาน้ำมัน 26 ก.ย. 2565 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

 

 ราคาน้ำมัน 26 ก.ย. 2565 พีที (PT)

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 42.86 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล