ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  

25 กันยายน 2565

เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  ของวันที่ 25 กันยายน 2565 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง จะมีการขยับปรับเปลี่ยนเท่าไหร่ เข้ามาชมกันเลย

ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที เช็กได้ที่นี่ 

ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  

ราคาน้ำมัน 25 ก.ย. 2565 ปตท.  

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  

ราคาน้ำมัน 22 ก.ย. 2565  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล  

ราคาน้ำมัน 22 ก.ย. 2565  พีที (PT)

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 42.86 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 25 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล