ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

23 กันยายน 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลเวลา 05.00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ดีเซลยังคงตรึงราคาเดิม

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 23 ก.ย. 2565 ปตท.  

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 42.36 บาทThainews Online
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.95 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.68 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.84 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.24 บาท
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 23 ก.ย. 2565  บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้นในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์