ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

22 กันยายน 2565

แจ้งราคาน้ำมัน 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก และ พีที จะมีการปรับตัวเท่าไหร่?

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ จาก ปตท. บางจาก และ พีที มีผลวันนี้ 05.00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 22 ก.ย. 2565 ปตท.  

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 : ราคา 41.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 22 ก.ย. 2565  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล

ราคาน้ำมัน 22 ก.ย. 2565  พีที (PT)

 • ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน : ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 กันยายน 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เเละ ดีเซล