รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

12 กันยายน 2565

ส่องราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท.  บางจาก  พีที (PT) แต่ละปั๊มปรับเท่าไหร่? เช็กได้ที่นี่

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท.  บางจาก  พีที (PT) ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังต่อไปนี้ 

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 ก.ย. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 ก.ย. 65 " บางจาก

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 44.66 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 ก.ย. 65 " พีที (PT) 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน : ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.24 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 ก.ย. 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล