สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ตลอดทั้งวัน ประกาศของสมาคมค้าทองคำ

13 กันยายน 2565

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ครั้งที่ 1 ณ เวลา 09.27 น. ประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองแท่ง และ ทองรูปพรรณ

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ครั้งที่ 1 ณ เวลา 09.27 น. ประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองแท่ง และ ทองรูปพรรณ ตลอดทั้งวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ตลอดทั้งวัน ประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ตลอดทั้งวัน ประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 

ประกาศครั้งที่ 1 วันนี้ 13 ก.ย.65 เวลา 09:27 น. 

ทองคำแท่ง (รับซื้อ) บาทละ 29,550.00

ทองคำแท่ง (ขายออก) บาทละ 29,650.00

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ตลอดทั้งวัน ประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) บาทละ 29,016.24 

ทองรูปพรรณ (ขายออก) บาทละ 30,150.00

สรุป "ราคาทองคำ" วันนี้ 13 ก.ย.65 ล่าสุด ตลอดทั้งวัน ประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 

ที่มา:สมาคมค้าทองคำ