รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

28 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 29 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม และ ปั๊ม เชลล์ (Shell)  ปรับเท่าไหร่ ? เช็กได้ที่นี่

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม และ ปั๊ม เชลล์ แห่งประเทศไทย จะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงเท่าไหร่ ? อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 29 ส.ค. 65 " บางจาก 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 29 ส.ค. 65 " เชลล์ (Shell) 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.06 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  29 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง