ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊ม

28 สิงหาคม 2565

เช็กได้ที่นี้! " ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ส.ค. 65 " ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ ปั๊ม PT จะมีการปรับขึ้นหรือปรับลงเท่าไหร่ ?

ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม และ ปั๊ม PT ปรับเท่าไหร่ ? เช็กได้ที่นี่  

ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊ม

ราคาน้ำมัน 28 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊ม

ราคาน้ำมัน 28 ส.ค. 65 "  บางจาก

 • ราคาน้ำมัน ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7  ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S B7  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล B20 S  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85  ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 36.84บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91  ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 37.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊ม

ราคาน้ำมัน 28 ส.ค. 65 "  (PT

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20  ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน  ราคา 45.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91  ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 36.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 28 สิงหาคม 2565 ทั้งกลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล  จาก 3 ปั๊ม