ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด

14 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคา ล่าสุดเท่าไหร่ อัปเดทจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ราคาน้ำมัน ทุกชนิด ทั้งกลุ่ม เบนซิน และ ดีเซล มีผลตั้งเเต่  05.00 น. 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 14 ส.ค. 2565  ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 14 ส.ค. 2565  บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 14 ส.ค. 2565  PT

 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.36 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 14 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด