ยอดปลูกต้นไม้แตะล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

22 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯชัชชาติ นำปลูกต้นไม้โชว์ ยอดปลูกต้นไม้ล้านต้น เเตะ 817,161 ต้น ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร เขตจอมทอง”

     นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง และนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร เขตจอมทอง”  โดยในวันนี้ (21 ก.พ. 67) ได้ปลูกต้นพิกุล จำนวน 2 ต้น ต้นแก้วเจ้าจอม 1 ต้น ณ บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงามให้กับพื้นที่เขต

ยอดปลูกต้นไม้แตะล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

ยอดปลูกต้นไม้แตะล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

     ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. มีหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจองปลูกต้นไม้ รวม 1,641,310 ต้น มีการปลูกไปแล้ว 817,161 ต้น ซึ่งในพื้นที่เขตจอมทองปลูกต้นไม้แล้ว 26,299 ต้น สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือร่วมบันทึกปลูกต้นไม้ได้ที่ เว็บไซต์ https://tree.bangkok.go.th/ 

ยอดปลูกต้นไม้แตะล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-กำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

     สำหรับเขตจอมทองมีสวน 15 นาที ในการดูแล จำนวน 2 สวน ได้แก่

  1. สวนสุวรรณานนท์ ถนนจอมทอง กรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนเอกชน ขนาด 7 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
  2. สวนชานบ้านดาวคะนองจอมทอง ถนนจอมทอง ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา

ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนใช้บริการตามปกติ นอกจากนี้เขตจอมทองได้จัดทำสวน 15 นาที เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ สวนหลังหมู่บ้านวรการ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 (ซอยหมูป่า) กรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน ขนาด 5 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ซึ่งสวนนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการนำเสนอแบบพัฒนาสวน 15 นาที ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการพัฒนาสวน 15 นาที และได้รับรางวัล Best Design proposal for Management plan

     ปัจจุบันเปิดให้บริการควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นสวนป่า ศูนย์เรียบรู้ (การปลูกผ้ก โดยใช้สารอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ) และเรือนเพาะชำไม้ดอก-ไม้ประดับ