svasdssvasds
ผู้ถือหุ้น Nation อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้าน ซื้อ"ฐานเศรษฐกิจ"ตามยุทธศาสตร์ One Nation

ผู้ถือหุ้น Nation อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้าน ซื้อ"ฐานเศรษฐกิจ"ตามยุทธศาสตร์ One Nation

29 ธ.ค. 2565 เวลา 18:04 น.179

มติเอกฉันท์! ผู้ถือหุ้น Nation อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้านบาท ซื้อ ‘ฐานเศรษฐกิจ’ต่อสถาบันสื่อ ตามยุทธศาสตร์ One Nation


   บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION แจ้งผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกหุ้นเพิ่มทุน 10,847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 2 ราคา 0.09 บาท พ่วงวอร์แรนท์ NATION-W4 จำนวน 2,711,980,241 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.25 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี คาดระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 730 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับขยายธุรกิจในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ One Nation

ผู้ถือหุ้น Nation อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้าน ซื้อ"ฐานเศรษฐกิจ"ตามยุทธศาสตร์ One Nation
 


รวมถึงมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) เป็นจำนวน 20,074,998 หุ้น จาก บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ในราคารวม 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น โดย NATION จะถือหุ้น 100% ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้บริการข่าวสารครบวงจร รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงธุรกิจ  

ผู้ถือหุ้น Nation อนุมัติ เพิ่มทุน 730 ล้าน ซื้อ"ฐานเศรษฐกิจ"ตามยุทธศาสตร์ One Nation

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

  • "การเพิ่มทุนบริษัทฯ และ การเข้าซื้อ ฐานเศรษฐกิจ ในครั้งนี้ เพื่อวางรากฐานองค์กรให้มั่นคง เสริมศักยภาพให้สื่อในเครือ ตอบรับการขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ One Nation ในอนาคต"
     
affaliate-2

 

  • "ปัจจุบันเนชั่นกรุ๊ป เป็นสถาบันสื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นประกอบไปด้วย กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี โพสต์ทูเดย์ เนชั่นออนไลน์ คมชัดลึก สปริงออนไลน์ ไทยนิวส์ เดอะเนชั่น โอเคเนชั่น ขอบสนาม และ เดอะพีเพิ่ล"

 

  จุดแข็งของสื่อในเครือเนชั่น คือ การซินเนอร์ยีกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการ บุคลากร คอนเทนต์ ควบคู่ไปกับการผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องและรอบด้าน โดยยึดมั่นบนหลักจริยธรรมการทำหน้าที่สื่ออย่างเคร่งครัด เพื่อผลักดันสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า” ฉาย บุนนาค กล่าวทิ้งท้าย
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ