ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 กลุ่มเบนซิน และ ดีเซล อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

11 ธันวาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 กลุ่มเบนซิน และ ดีเซล อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 41.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 กลุ่มเบนซิน และ ดีเซล อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมัน บางจาก พรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65

 • ดีเซลพรีเมียม B7 ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.39 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 กลุ่มเบนซิน และ ดีเซล อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมัน เชลล์ (Shell) พรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 12 ธ.ค. 65 กลุ่มเบนซิน และ ดีเซล อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมัน