svasdssvasds
พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 

พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 

21 พ.ย. 2565 เวลา 19:43 น.794

กรณีข่าวแชร์ว่อนเน็ต พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ล่าสุดประกันสังคมชี้แจงแล้ว 


    ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม เรื่อง พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ล่าสุดประกันสังคมชี้แจงแล้ว   ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องพ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

 

 

พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 

    โดยประกันสังคมอัปเดตล่าสุด ตรวจสอบแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ  จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าพ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น

พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 

    จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตน ม. 39 เท่านั้น โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

 

affaliate-2

พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน1,400ทุกเดือน ให้บุตรถึง6ขวบ ประกันสังคมแจงแล้ว 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น และมิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง
 

อ่านเพิ่มเติม

 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด