เช็ค วันโอนเงินเข้า "ประกันรายได้ข้าว ปี 65" วันไหนบ้าง โอนงวดแรก

21 พฤศจิกายน 2565

เช็ค วันโอนเงินเข้า "ประกันรายได้ข้าว ปี 65" วันไหนบ้าง พรุ่งนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้งวดแรก และจะมีทั้งหมด 33 งวด

พรุ่งนี้ 22 พ.ย. 2565 เงินประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 โอนเข้าบัญชีงวดแรก เช็ค วันโอนเงินเข้า "ประกันรายได้ข้าว ปี 65" วันไหนบ้าง พรุ่งนี้ได้งวดแรก รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่นัดหมาย กระทรวงพาณิชย์ นัดจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง เริ่มวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นี้แล้ว

 

เช็ค วันโอนเงินเข้า "ประกันรายได้ข้าว ปี 65" วันไหนบ้าง พรุ่งนี้ได้งวดแรกการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 โดยจะกำหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดแรก 22 พฤศจิกายน 2565 และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวดจนจบโครงการ

 

งวดแรก โอนวันที่ 22 พ.ย. 2565 , งวดที่สอง คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 2565 , งวดที่สอง คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 2565 , งวดที่สี่ คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 2565 และจะโอนงวดจนครบ 33 งวดทุก 7 วัน

ทั้งนี้ กรณีนัดโอนแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ได้เงินประกันรายได้ อาจต้องรอก่อนภายใน 3 วัน 

 

เช็ค วันโอนเงินเข้า "ประกันรายได้ข้าว ปี 65" วันไหนบ้าง พรุ่งนี้ได้งวดแรก

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews