สั่งเด้ง ผู้การฯ ชลบุรี เซ่นปมฉาว มีเหตุสงสัยกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

15 พฤศจิกายน 2565

เด้งแล้ว พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เซ่นปมฉาวเปลี่ยนผู้ต้องหายิงคู่อริในพื้นที่พัทยา

วันที่ 14 พ.ย. 65 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 543/2565 ลงวันที่ 14 พ.ย. เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า

สั่งเด้ง ผู้การฯ ชลบุรี เซ่นปมฉาว มีเหตุสงสัยกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 ได้รายงานเหตุกรณี พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีเหตุเป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา หากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรืออาจยุ่งเหยิง กับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

สั่งเด้ง ผู้การฯ ชลบุรี เซ่นปมฉาว มีเหตุสงสัยกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

 

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและให้การดำเนินการของตำรวจภูธรภาค 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

สั่งเด้ง ผู้การฯ ชลบุรี เซ่นปมฉาว มีเหตุสงสัยกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

จึงให้ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่งเด้ง ผู้การฯ ชลบุรี เซ่นปมฉาว มีเหตุสงสัยกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews