thainewsonline

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

28 กันยายน 2565
399
ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

เปิดกฎหมายชัดๆ พวกที่ชอบกั๊ก วางของกั๊กที่จอดรถ สามารถถ่ายรูปส่งได้เลย แถมคนแจ้งยังได้ส่วนแบ่งค่าปรับด้วย

antifakenewscenter ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยระบุถึงผู้ที่ชอบ กั๊กที่จอดรถ หรือนำของมาวางขวางจองที่จอดรถ ระบุว่า 

affaliate-1

ในยุคที่ที่จอดรถหายากกว่าทองคำ ทำให้ใครหลายคนต้องจับจองที่จอดรถอย่างยากลำบาก แต่รู้หรือไม่? ว่าการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอง หรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

affaliate-2

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่ง และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมกึ่งหนึ่ง

(มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่งพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)

ชอบ"วางของกั๊กที่จอด"ใครเจอถ่ายรูปส่งตำรวจได้เลย คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

affaliate-3