thainewsonline

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

22 กันยายน 2565
222
เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดอีก 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วน E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ดีเซลยังคงตรึงราคาเดิม

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทั้งปั๊ม ปตท. และ บางจาก เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

affaliate-1

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ก.ย. 2565 ปตท.  

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 42.36 บาทThainews Online
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.95 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.68 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.84 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.24 บาท
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

affaliate-2

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 ก.ย. 2565  บางจาก

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร
ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 กันยายน 2565 ปรับราคาขึ้น เบนซิน แก๊สโซฮอล์

affaliate-3