svasdssvasds
สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo

สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo

21 ก.ย. 2565 เวลา 19:15 น.884

สินเชื่อออมสินล่าสุด ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ สมัครสินเชื่อออมสินผ่านแอป MyMo ได้เเล้ววันนี้

   ธนาคารออมสิน อัปเดตสินเชื่อออมสินล่าสุด กับ สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทสามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น สินเชื่อออมสินกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยผู้ที่สนใจสามารถ สมัครสินเชื่อออมสินผ่านแอป MyMo 

สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo
   มีเรื่องต้องใช้เงิน .. แต่ก็ยังชิลได้ จะจ่ายอะไรก็คล่องตัว รับดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ได้เงินก้อนพร้อมใช้ ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน 
สมัครง่ายๆเงินกู้ออมสินผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้  

-พนักงานประจำเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป 
-กู้ได้สูงสุด 10 เท่า ของรายได้
(ไม่เกินรายละ 500,000 บาท)
-ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
- ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo

affaliate-2


คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสิน
1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

   3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo

4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

   4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

   4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

   4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้

6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

สินเชื่อออมสินล่าสุด วงเงินกู้สูงสุด10เท่าของรายได้ สมัครเลยผ่านแอปฯMyMo

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อออมสิน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ