ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติใน 3 นาที ล่าสุดชี้แจงแล้ว

15 กันยายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่องธ. ออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที

จากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่า ธ.ออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม antifakenewscenter ได้ดำเนินการตรวจสอบกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง และชี้แจงว่า

ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติใน 3 นาที ล่าสุดชี้แจงแล้ว

ธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที ตามที่มีผู้นำมาโพสต์แต่ประการใด อีกทั้งเพจสินเชื่อออมสินจำกัด ไม่ใช่เพจทางการของธนาคารออมสิน ซึ่งการปรากฏชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นการแอบอ้างที่นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีของธนาคาร และธนาคารจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของสื่อโซเชียลดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที ตามที่มีผู้นำมาโพสต์แต่ประการใด อีกทั้ง เพจสินเชื่อออมสินจำกัด ไม่ใช่เพจทางการของธนาคารออมสิน

ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติใน 3 นาที ล่าสุดชี้แจงแล้ว