รู้ไว้ก่อนเติม! "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด

30 สิงหาคม 2565

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่ม เบนซิน เเละ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ทั้ง ปตท. บางจาก และ เซลล์ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ส.ค. 65 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล  จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ทั้ง ประกอบด้วย บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด   (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

รู้ไว้ก่อนเติม! "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร 
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซล พรีเมียม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ส.ค. 65 " บางจาก 

 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมียม ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 31 ส.ค. 65 " เชลล์ (Shell) 

 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.08 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.35 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.84 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.66 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" 31 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันล่าสุด