"โมเดอร์นา" ศูนย์กลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนวันสุดท้าย 15 ส.ค.นี้

02 สิงหาคม 2565

"โมเดอร์นา" ศูนย์กลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนวันสุดท้าย 15 ส.ค.นี้ ที่ได้รับจัดสรรใกล้หมด แจ้งเตือนเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อขอเรียนให้ทราบว่า 

ศูนย์ฯจะให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้าย ในวันที่ 15 สิงหาคม นี้

สำหรับ ผู้ที่สนใจรับบริการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. รับบริการที่ประตู 2 ทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และ Walk in  

ศูนย์กลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนวันสุดท้าย 15 ส.ค.นี้

 

หากได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นารอบใหม่ จะขยายเวลาให้บริการและเรียนให้ทราบต่อไป

แต่จะยังคงให้บริการวัคซีนอื่นๆ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง / แอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค / ไฟเซอร์เด็กฝาสีส้ม

ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้าผ่านเครือข่ายมือถือและ Walk in คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่เลือกรับบริการเข็มที่ 1 จะไม่มีนัดต่อเข็มที่ 2

เลือกรับบริการเข็มกระตุ้นในรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นผิวหนัง

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  

 

ศูนย์กลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนวันสุดท้าย 15 ส.ค.นี้

 

 

เงื่อนไขการให้บริการฉีดวัคซีน

วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

เข็มที่ 1, 2 เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ ที่ต้องการรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค จะให้บริการเฉพาะรูปแบบ walk in 

เข็มที่ 3 มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน

ตั้งแต่เข็มที่ 4 ขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

คนไทยโปรดใช้หมายเลขบัตรประชาชนแทนการจองฉีดวัคซีน

ชาวต่างชาติ/ต่างด้าว โปรดใช้หมายเลข CID ที่ใช้สมัครหมอพร้อม ขึ้นต้นด้วยเลข 60… แทนเลขบัตรประชาชน หรือใช้เลขพาสปอร์ตเดิมที่เคยรับบริการในเข็มก่อนหน้า เพื่อให้ประวัติการรับวัคซีนต่อเนื่อง

ศูนย์กลางบางซื่อ แจ้งฉีดวัคซีนวันสุดท้าย 15 ส.ค.นี้