svasdssvasds
เตรียมพัฒน์ฯ สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์ หลังนร.ติดโควิดอื้อ

เตรียมพัฒน์ฯ สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์ หลังนร.ติดโควิดอื้อ

19 ก.ค. 2565 เวลา 21:20 น.50

ประกาศล่าสุดจากเตรียมพัฒน์ฯ สั่งปิดโรงเรียนทำความสะอาด พร้อมให้เรียนออนไลน์ 2 สัปดาห์ หลังเจอนักเรียนติดเชื้อโควิดยอดสะสมพุ่งถึง 910 ราย

 จากกรณีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  แจ้งการหยุดการเรียนการสอน ให้เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลา 2สัปดาห์ หลังพบนักเรียนติดโควิดสะสม ถึงวันที่ 18 ก.ค.65 ยอดพุ่งสูงถึง 910 คน พร้อมกำชับให้ผู้ปกครองกำกับดูแลไม่ให้ นักเรียนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ

  เตรียมพัฒน์ฯ สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์ หลังยอดนร.ติดโควิดพุ่ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศเรื่อง แจ้งการหยุดเรียนภายในและเรียน Online ..เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จากรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กลายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ายและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) จากศูนย์รายงานสถานการณ์ COVID - 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่า มีนักเรียนติดเชื้อสะสม ในวันที่ 18 ก.ค. 65  จำนวน 910 คน 

  

เตรียมพัฒน์ฯ สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์ หลังยอดนร.ติดโควิดพุ่ง

 

affaliate-2

โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจ้งการบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน


2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onine ด้วยระบบ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25- 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565  (ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3.ในวันอาทิตย์ที่ 7ส.ค.65 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียนOnsite เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ


4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่น ให้เข้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ฉบับที่ 56 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เตรียมพัฒน์ฯ สั่งหยุดเรียนทำความสะอาด เรียนออนไลน์ หลังยอดนร.ติดโควิดพุ่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด