ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

18 กรกฎาคม 2565

ราคาทองคำล่าสุด 2565  ปิดราคา ครั้งที่ 1 โดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,600 บาท ขายออก บาทละ 29,700 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,061.72 บาท ขายออก บาทละ 30,200 บาท

ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองคำล่าสุด 2565  ปิดราคา ครั้งที่ 1 โดย ราคาทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,600 บาท ขายออก บาทละ 29,700 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 29,061.72 บาท ขายออก บาทละ 30,200 บาท

 

 

ราคาทองแท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,600  บาท

ขายออก บาทละ 29,700 บาท

ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,061.72 บาท

ขายออก บาทละ 30,200 บาท

ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? 

ราคาทองคำล่าสุด สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาด จะร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่?