"บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า

18 กรกฎาคม 2565

"บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า สำหรับการโอนเงินเข้าบัตรคนจนรอบต่อไปคือวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เช็คเงินเข้าบัตรคนจน เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนเงินค่าน้ำ ค่าไฟ โอนเข้าบัตรคนจน 18 ก.ค. 2565 "บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า ทั้งนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ และเงินเข้าบัตรคนจนรอบต่อไปคือวันที่ 22  ก.ค. 2565  เบี้ยความพิการรับ และเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดและสามารถทบในเดือนถัดไปได้ เช็ครายละเอียดเงินเข้าบัตรคนจน 18 ก.ค. 65 และ 22 ก.ค. 65

 

"บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า

 

"บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า

โดยเงินเข้าบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 2565 ได้แก่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  
-วงเงินซื้อสินค้า  200 และ 300 บาท
-ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

-เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
-เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง 
ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
 

วันที่ 22  กรกฎาคม 2565 

-โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาท เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  

- เงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" ตามโครงการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 100-250 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65
(กดเป็นเงินสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)

 

"บัตรคนจน" วันนี้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ สูงสุด 600 บ. เช็คเงินโอนเข้า

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews