ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง และ ทอง ปิดตลาดล่าสุด

15 กรกฎาคม 2565

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 14 ก.ค.65 15:05 น. ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ราคาทองคำแท่ง ขายออก 29,700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 30,200 บาท

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4  ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง 

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง และ ทอง ปิดตลาดล่าสุด

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 14 ก.ค.65 15:05 น. ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ราคาทองคำแท่ง ขายออก 29,700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 30,200 บาท

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 (14 ก.ค.65) เวลา 15:05 น. ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ขายออก 29,700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 30,200 บาท

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,600.00 ขายออกบาทละ 29,700.00
 

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง และ ทอง ปิดตลาดล่าสุด

 

 

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,061.72 ขายออกบาทละ 30,200.00

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง และ ทอง ปิดตลาดล่าสุด

 

ราคาทองคำวันนี้ล่าสุด ปรับครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง และ ทอง ปิดตลาดล่าสุด