ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ กู้วงเงิน 3 ล้าน ไม่เครดิตบูโร 3 ธนาคารใหญ่แจงแล้ว

25 มิถุนายน 2565

ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่องสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ให้กู้ยืมวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนโดย ธ. กรุงไทย ธ. ออมสิน และธอส.

จากการเผยแพร่รูปภาพในสื่อเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ให้กู้ยืมวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนโดย ธ. กรุงไทย ธ. ออมสิน และธอส. ทางธนาคารกรุงไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน

กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ว่าทั้ง 3 ธนาคาร สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ให้กู้ยืมวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท และมีการแอบอ้างนำโลโก้ของธนาคารไปใช้ให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้โลโก้ที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ กู้วงเงิน 3 ล้าน ไม่เครดิตบูโร 3 ธนาคารใหญ่แจงแล้ว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม