อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม สิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทต้องรู้ เคสไหนรับเงินเพิ่ม

อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม สิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทต้องรู้ เคสไหนรับเงินเพิ่ม

23 มิ.ย. 2565 เวลา 17:48 น.2.4k

อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี อัพสิทธิบำนาญ ทายาทรับเงินเพิ่ม เปิดเงื่อนไขการรับสิทธิบำนาญชราภาพ ที่ทายาทต้องรู้


   "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" ประกันสังคมอัพเดทล่าสุดอัพสิทธิบำนาญ ทายาทรับเงินเพิ่ม เปิดเงื่อนไขการรับสิทธิบำนาญชราภาพ  3เงื่อนไขการรับสิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทรับเงินเพิ่มมีอะไรบ้าง 

อัพเดทล่าสุด"ประกันสังคม" อัพสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น
เงื่อนไขการรับสิทธิ
- ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
- ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม       

อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม สิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทต้องรู้ เคสไหนรับเงินเพิ่ม

  สำหรับหลักการ 3 ขอ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ขอเลือก , ขอคืน , ขอกู้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการแล้ว สำหรับปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเร่งดำเนินการทางกฎหมาย หากมีความคืบหน้าสำนักงานประกันสังคมจะมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนเเละผู้ประกันตนทราบต่อไป

ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี เปิด3เงื่อนไขรับสิทธิบำนาญชราภาพ
กรณีที่ 1  
กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ
ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ)
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม สิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทต้องรู้ เคสไหนรับเงินเพิ่ม
กรณีที่ 2 
กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต  (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน)
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

affaliate-2

กรณีที่ 3 
แบ่งเป็น 2 กรณี
-กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
-กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10  เดือน
ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x 10 เท่า

อัพเดทล่าสุด ประกันสังคม สิทธิบำนาญชราภาพ ทายาทต้องรู้ เคสไหนรับเงินเพิ่ม
  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ