svasdssvasds
อย่าลืม เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ส.ค. 65 เช็ครายละเอียด

อย่าลืม เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ส.ค. 65 เช็ครายละเอียด

23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:24 น.25.7k

อย่าลืม คลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ส.ค. 65 เช็ครายละเอียด พร้อมเงื่อนไข

อย่าลืม คลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ส.ค. 65 เช็ครายละเอียด พร้อมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

อย่าลืม เปิดลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ส.ค. 65 เช็ครายละเอียด

 

ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า เตรียมที่จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนบัตรคนจนในเดือน ส.ค. นี้ โดยระหว่างนี้ได้ให้สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เสนอเงื่อนไขจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ เพราะรอบใหม่นี้จะใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน และใช้แทนบัตรคนจน

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 13 ล้านคน เพราะสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมากระทบรายได้ของผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก

 

affaliate-2

เช็ค ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สิงหาคม 2565

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

1.สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
4.ทรัพย์สินทางการเงินบุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
5.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
- วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
- วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
6.ต้องไม่มีบัตรเครดิต
7.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด