thainewsonline

"มงคลกิตติ์" ประกาศปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมาย

16 มิถุนายน 2565
54
"มงคลกิตติ์" ประกาศปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมาย

"นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" ประกาศปลด "นายอัจฉริยะ" และ "นายกฤษณะ" พ้นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่อง ล่าสุด นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์  ส.ส.และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊ก โชว์หนังสือคำสั่งพรรคไทยศรีวิไลย์ เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

มงคลกิตติ์ ประกาศปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมาย

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ 000/2565 เพื่อคำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของ นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ถ้านคน และ นานาชาติ ต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนๆ

 

affaliate-2

บัดนี้ พรรคไทยศรีวิไลย์ทราบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้พรรคไทยศรีวิไลย์

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคไทยศรีวิไลยั พ.ศ.2561 ข้อ 30(12) จึงขอ ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1) นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

2) นาย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่งณ 15 มิถุนายน 2565

มงคลกิตติ์ ประกาศปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมาย

 

affaliate-3