เปิดเงื่อนไขนักดื่มต้องรู้ "ศบค.เคาะเปิดผับ-บาร์ คาราโอเกะ" 1 มิ.ย. นี้

20 พฤษภาคม 2565

ศบค. เคาะแล้ว เปิดผับ-บาร์ 1 มิ.ย. 65 เปิดเงื่อนไขนักดื่มต้องรู้ จำกัดเวลาการเปิดให้บริการ เปิดได้ถึง 24 น. เท่านั้น

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ศบค. มีมติเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณา ดังนี้ 

ปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่
พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 65 จังหวัด ลดลงเหลือ 46 จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) เพิ่มเป็น 14 จังหวัด
พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) จาก 12 จังหวัด เพิ่มเป็น 17 จังหวัด จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ จาก 16 จังหวัด เป็น 12 จังหวัด

นอกจากนี้ยังเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่ม 1 มิ.ย.2565 ในพื้นที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้กำหนดให้เปิดบริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.

งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้) การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากาก

ศบค. เคาะแล้ว เปิดผับ-บาร์ 1 มิ.ย. 65

-เช็คพื้นที่กรมชลเตือน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
-ประกาศเตือนฉ. 4 "ฝนตกหนักถึงหนักมาก" เผยรายชื่อจังหวัดเสี่ยงฝนถล่ม
-แถลงการณ์วัดธาตุทอง "พระกากัน อโสโก" (มาลิค) พระเอกคนดัง ลาสิกขา

เงื่อนไขมาตรการให้บริการดังนี้

1.พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2.ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย (TST)
3.ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง
4.ถือปฏิบัติตามาตรการ UP

ส่วนมาตรการสำหรับผู้รับบริการ
1.ผู้รับบริหารต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2.ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP
3.แนะนำให้ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ
1.สถานบริการฯ ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
2.อนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียน
3.จัดพื้นที่ให้บริการโดยมีระยะห่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร
4.มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
5.จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริหารว่า เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น และไม่ใช่กลุ่ม 608

ศบค. เคาะแล้ว เปิดผับ-บาร์ 1 มิ.ย. 65

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือ สถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม