แถลงการณ์วัดธาตุทอง "พระกากัน อโสโก" (มาลิค) พระเอกคนดัง ลาสิกขา

20 พฤษภาคม 2565

แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระกากัน อโสโก (มาลิค) พระเอกคนดังจากหนังพระพุทธเจ้า เข้าพิธีลาสิกขา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 กากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทการแสดงเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ เรื่องศรีสิทธัตถะ โคตรมะ ได้ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทองพระอารามหลวง ได้รับฉายาธรรมว่า อโสโก ภิกขุ หมายถึง ผู้ไร้ซึ่งจากความโศก  ล่าสุด พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้ลาสิกขาเเล้ว
 

แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระกากัน อโสโก ลาสิกขา

โดยทางเพจ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เปิดเผยว่า ด้วย พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้ารับการอุปสมบทในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยพระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสธาตุทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นเวลา กว่า 100 วัน ในการครองเพศบรรชิต  บัดนี้ วัดธาตุทอง แจ้งให้ท่านทราบว่า พระกากัน อโสโก (มาลิค) จะเข้าพิธีลาสิกขา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้ จึงแจ้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านเพื่อทราบ 

แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระกากัน อโสโก ลาสิกขา

-วิธี จัดชุดสังฆทาน ของใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ ควรมีอะไรบ้าง
-เผยเบื้องหลังรูปถ่าย ติดบัตรพระสงฆ์ ทำไมจีวรถึงเรียบสวยเป๊ะ?
-มอบสิทธิ์เงินกู้ 200,000 ลงทะเบียนผ่านลิงก์ ล่าสุด ธ.กรุงไทยชี้แจงแล้ว

 ก่อนหน้านี้ พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เลื่อนลาสิกขา  เมื่อวันที่ 20ก.พ.65 โดยได้มีหนังสือแถลงการณ์วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เรื่อง การลาสิกขาของพระกากัน อโสโก (มาลิค) ตามที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้าขอรับการอุปสมบท ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และแจ้งความประสงค์ ที่จะขอศึกษาหลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุสาสนี แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิถีแห่งสมณะในอารามแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 ความทราบ โดยทั่วกันแล้วนั้น

แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระกากัน อโสโก ลาสิกขา

กาลต่อมา หลังจากที่พระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคําสอน ข้อวัตร ปฏิบัติ และศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมตามวิถีพรต มาเป็นเวลา 90 วัน ท่านได้ตัดสินใจกราบเรียน พระอุปัชฌาย์ เพื่อขอเลื่อนการลาสิกขาและขอพึ่งบารมีแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

แถลงการณ์วัดธาตุทอง พระกากัน อโสโก ลาสิกขา

อนึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปเพื่อความต้องการที่จะค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ในทางธรรม และแนวทางการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้มากขึ้น จึงแจ้งศรัทธาสาธุชนและเครือข่ายบุญของพระกากัน อโสโก (มาลิค) ทราบในเจตนารมณ์ของท่าน และเพื่อให้พระกากัน ได้รับความรู้ความเข้าใจในแก่นของ พระพุทธศาสนามากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากศรัทธาสาธุชนได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ ทางวัดได้กําหนดอย่างเคร่งครัด

 
ขอบคุณที่มา วัดธาตุทอง พระอารามหลวง