thainewsonline

อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565

12 พฤษภาคม 2565
40.9 k
อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) อัพเดตเงินเดือนข้าราชการปี 2565 ข้าราชการแต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้น ล่าสุดได้รับเงินเดือนกี่บาท

อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565  วันเดือนเลื่อนไปเป็นปีแล้ว แน่นอนว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตามนั่นก็คือเงินเดือน เพราะปี 2022 นี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนล้วนแต่มีค่าครองชีพที่สูงเอาเรื่อง แน่นอนว่า เงินเดือนข้าราชการ เองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามอง เพราะหลายคนเองอยากจะรับรายการ แต่อาจจะไม่แน่ใจว่า เงินเดือนจะสามารถเลี้ยงปากท้องได้ดีแค่ไหน 

อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565

affaliate-1

ดังนั้นวันนี้ ทีมข่าวไทยนิวส์จึงจะพามา อัพเดตเงินเดือนข้าราชการ 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กันว่าข้าราชการแต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นนั้น ล่าสุดได้รับเงินเดือนกี่บาท 

 

โดย สำนักงาน ก.พ. ระบุ เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง สะท้อนขนาดของงาน, ผลงาน และสมรรถนะ ปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหารประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้

 

ทั้งนี้สำหรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565

affaliate-2

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร
- ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับต้น : 24,400 บาท
ระดับสูง : 29,980 บาท

- ขั้นต่ำ
ระดับต้น : 51,140 บาท
ระดับสูง : 56,380 บาท

- ขั้นสูง
ระดับต้น : 74,320 บาท
ระดับสูง : 76,800 บาท


บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
- ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับต้น : 19,860 บาท
ระดับสูง : 24,400 บาท

- ขั้นต่ำ
ระดับต้น : 26,660 บาท
ระดับสูง : 32,850 บาท

- ขั้นสูง
ระดับต้น : 59,500 บาท
ระดับสูง : 70,360 บาท

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
- ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

 

- ขั้นต่ำ
ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

 

- ขั้นสูง
ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป
- ขั้นต่ำ
ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

 

- ขั้นสูง
ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

 

อัพเดตเงินเดือนข้าราชการที่แต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับล่าสุด ปี 2565
ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

affaliate-3