ประกันสังคม "ลดเงินสมทบ" 3 เดือน เช็กที่นี่

05 พฤษภาคม 2565

ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ 

เช็กเลย !! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือน

ม.33 เดิม 750 เหลือ 150 บาท / ม.39 เดิม 432 เหลือ 91 บาท เริ่ม พ.ค. - ก.ค. 65

รายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน เหลือ 100 บาท/เดือน

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน เหลือ 150 บาท/เดือน
-ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง 3 เดือน
-"ออมสิน"จับมือ ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39
-ผู้ประกันตน ลาออกงาน ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากประกันสังคม เช็กรายละเอียด

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ 5 ต่อเดือน

ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9

จากปกติจ่าย 432 บาท เหลือ 91 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือน เช็กที่นี่