"แม็คโคร - กรมการค้าภายใน" ร่วมแก้ปัญหาผลไม้ ปี 2565 ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

23 เมษายน 2565

แม็คโคร ร่วมกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาผลไม้ ปี 2565 เดินหน้ารับซื้อผลไม้ จำนวนกว่า 38,400 ตัน ช่วยชาวสวนทั่วประเทศฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ กับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และการส่งออกได้รับผลกระทบ 

\"แม็คโคร - กรมการค้าภายใน\" ร่วมแก้ปัญหาผลไม้ ปี 2565 ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ แม็คโครมุ่งมั่นเดินหน้าพันธกิจเคียงข้างเกษตรกรไทย พร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำอาหารสดมาอย่างต่อเนื่อง ทุกปีมีการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรรายย่อยเป็นจำนวนมาก  ร่วมด้วยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค เพื่อช่วยกระจายผลผลิตไปยังแม็คโครทุกสาขา และทุกช่องทางจำหน่าย

\"แม็คโคร - กรมการค้าภายใน\" ร่วมแก้ปัญหาผลไม้ ปี 2565 ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

สำหรับในปี 2565 ตั้งเป้าการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 38,400 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% ซึ่งพันธกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยของไทยให้มีช่องทางการจำหน่ายและเติบโตอย่างยั่งยืน

\"แม็คโคร - กรมการค้าภายใน\" ร่วมแก้ปัญหาผลไม้ ปี 2565 ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน