svasdssvasds
ร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เล่นน้ำสงกรานต์

ร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เล่นน้ำสงกรานต์

20 เม.ย. 2565 เวลา 11:44 น.10

สถานประกอบการร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เล่นน้ำสงกรานต์ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

เมื่อวานนี้ 19 เม.ย. 65 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง "ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" (ฉบับที่ 70)

ร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เล่นน้ำสงกรานต์

คำสั่งสรุปว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 อำเภอบางใหญ่ ได้รับรายงานว่า สถานประกอบการร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง ฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) ครั้งที่ 2 ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะ รองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบจากภาพถ่ายในสื่อโซเชียลมีเดีย พบว่าเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 สถานประกอบการร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์ ได้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยทางร้านได้เดินท่อและปล่อยน้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ และมีบุคคลมารวมกันมากกว่า 300 คน ซึ่งไม่มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมสงกรานต์แต่อย่างใด หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการหยุดการประกอบกิจการไว้ในเบื้องต้นก่อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัด นนทบุรียังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งอำเภอบางใหญ่ มีอัตรา ป่วยด้วยโรคโควิด 19 สูงที่สุดในจังหวัด คือ 4,270 คนต่อแสนประชากร การจัดกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลย ไปปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการรวมกลุ่มที่หนาแน่น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการโดยตรง จึงอาจเป็น พาหะในการแพร่เชื้อได้แม้จะยังไม่แสดงอาการของโรค

 

affaliate-2

ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด หากยังให้สถานประกอบการดำเนินกิจการต่อไปอาจทำให้ เกิดการแพร่ระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน และนำสู่การแพร่ระบาดไปโนวงกว้าง ยากต่อการควบคุมป้องกันในภายหลัง

ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม คือ ร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์ ตั้งอยู่เลขที่ 88/27 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และกำหนดมาตรการป้องโรคเป็นการเฉพาะ

ร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เล่นน้ำสงกรานต์

ร้านดังโดนปิดสถานที่ชั่วคราว หลังฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด เล่นน้ำสงกรานต์

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด