โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ถึง30มิ.ย.นี้

19 เมษายน 2565

โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ช่วงเปิดเทอมปี 65

    โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดนายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2565 สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 โดยลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ดังนี้ 

โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ถึง30มิ.ย.นี้

-จำนำไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน 
-จำนำตั้งแต่ 5,001 - 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน วงเงินจำนำต่อ 1 ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน 100,000 บาท

 

   และต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา สำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เป็นต้น 

  โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ถึง30มิ.ย.นี้

  ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 - 4 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือเฟซบุ๊ก สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร

โรงรับจำนำ กทม. ประกาศลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ ถึง30มิ.ย.นี้