สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบสลาก เริ่มต้นเพียง100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 5,000,000

13 เมษายน 2565

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก) ธนาคารออมสิน เปิดรับฝากเเล้ววันนี้ เริ่มต้นเพียงหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 5,000,000 บาท

   ธนาคารออมสิน เปิดสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก) ได้ออม แถมได้ลุ้น กับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก) เริ่มต้นเพียงหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 5,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 20 รางวัล  ระยะเวลารับฝาก เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565

   ได้ออม แถมได้ลุ้น กับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบใบสลาก) เริ่มต้นเพียงหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 5,000,000 บาท 

 

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบสลาก เริ่มต้นเพียง100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 5,000,000
 
  ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
ตั้งแต่วันนี้ - จนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน


สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 218 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ


ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี    
– บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

– นิติบุคคลทุกประเภท

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบสลาก เริ่มต้นเพียง100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 5,000,000

อายุ - 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ    100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย  

- ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก    
1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

รายละเอียดเพิ่มเติม