SMS "ยื่นสินเชื่อ GSB ออมสิน" ให้กู้เงิน 6 หมื่น สมัครผ่านไลน์ ล่าสุดแจงแล้ว

13 เมษายน 2565

SMS "ยื่นสินเชื่อGSBออมสิน" ให้กู้เงิน 6 หมื่น สมัครผ่านไลน์ ล่าสุดแจงแล้ว โดยธนาคารออมสิน ระบุชัดถึงนโยบายของทางธนาคาร

เว็บไซต์ธนาคารออมสินเตือนด่วน SMS "ยื่นสินเชื่อ GSB ออมสิน " ให้กู้เงิน 6 หมื่น สมัครผ่านไลน์ ล่าสุดแจงแล้ว ระบุรายละเอียดดังนี้

ออมสิน ย้ำประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS ชวนกู้เงิน ไม่ใช่ข้อความจากออมสิน โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ ธนาคารออมสิน ส่งข้อความ "ยื่นสินเชื่อGSBออมสิน" ไปที่กล่องข้อความ SMS และ Line แล้วให้กดลิงก์นั้น 

 

SMS "ยื่นสินเชื่อ GSB ออมสิน" ให้กู้เงิน 6 หมื่น สมัครผ่านไลน์ ล่าสุดแจงแล้ว

 

ขอย้ำและแจ้งเตือนลูกค้าประชาชนอีกครั้ง ข้อความหรือลิงก์ดังกล่าว เป็น SMS ปลอม ไม่ใช่ข้อความจากธนาคารออมสิน โดยธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS ชักชวนให้ลูกค้าคลิกกู้เงินหรือแจ้งวงเงินกู้ให้ทำธุรกรรมใดๆ
 

การให้บริการของธนาคารออมสินผ่านสื่อออนไลน์ ไม่มีการเชิญชวนลูกค้าด้วยวิธีการดังกล่าว แต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th รวมถึงเพจเฟสบุ๊ค ไลน์ Twitter และ IG  ภายใต้ชื่อ "GSBSociety" เท่านั้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้ หาก ประชาชนพบพฤติกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ใดเป็นที่น่าสงสัยไปในทางทุจริตหลอกลวง และเกิดความไม่ แน่ใจ ให้รีบติดต่อสอบถามที่ GSB Contact Center โทร.1115 หรือช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ข้างต้น รวมถึงสาขาธนาคารออมสินที่สะดวก โดยธนาคารจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุด.

GSBsociety GSB Contact Center 1115

 

SMS "ยื่นสินเชื่อ GSB ออมสิน" ให้กู้เงิน 6 หมื่น สมัครผ่านไลน์ ล่าสุดแจงแล้ว

 

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน