สินเชื่อออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล ให้กู้50,000-300,000 ดอกเบี้ย 3.99/ปี

13 เมษายน 2565

ธนาคารออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ” 3 เดือน ให้สินเชื่อแล้ว 30,000 ราย ให้กู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.99%

  ธนาคารออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล “โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ” 3 เดือน ให้สินเชื่อแล้ว 30,000 ราย ทั้งนี้ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กู้สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

สินเชื่อออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล ให้กู้50,000-300,000 ดอกเบี้ย 3.99/ปี
-วงเงินให้กู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ย 3.99% (Effective Rate) ต่อปี
-ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระ 6 งวดแรก

สินเชื่อออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล ให้กู้50,000-300,000 ดอกเบี้ย 3.99/ปี

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/GSBregJBMY65 
หรือติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

สินเชื่อออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐบาล ให้กู้50,000-300,000 ดอกเบี้ย 3.99/ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม