แนะวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

08 เมษายน 2565

โรงพยาบาลราชวิถี แนะวิธีแยกกักตัวอย่างไร? เมื่อต้องอาศัยในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันยังคงสูง หลายสถานที่ไม่มีเตียงพอในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรืออาการน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ (Home Isolation) แนะวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องอาศัยในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

แนะวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในการทำ Home Isolation กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19 ควรปฏิบัติดังนี้

1.ขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยึดแนวทางการป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.แบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ที่เป็นและส่วนผู้ที่ไม่เป็นแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

แนะวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

 

3.จัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับส่วนผู้ที่เป็น ซึ่งจะทำให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่เป็นปลอดภัยเนื่องจากอยู่เหนือลม โดยมีพื้นที่กำหนดพิเศษที่จะให้ผู้ที่เป็นสามารถผ่านเข้ามาได้เฉพาะกรณีวางของหรือออกจากห้องเท่านั้น

4.กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการจัดการกับสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้แล้ว โดยขอให้ผู้ป่วยนำของใส่ในถุง พ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนปิดปากถุง เมื่อวางแล้วให้พ่นแอลกอฮอล์ซ้ำที่ตรงปากถุงด้านนอก ส่วนผู้ที่จะนำไปจัดการต่อจะต้องใส่ถุงมือ โดยพ่นแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกถุงอีกครั้ง เมื่อนำถุงออกมาจากพื้นที่แล้ว ให้เปิดปากถุงแล้วแช่ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ 10-15 นาที ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดตามปกติ

5.เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยึดหลัก “ไม่แพร่เชื้อ-ไม่ติดเชื้อ” ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติควรรีบตรวจหาเชื้อทันที

แนะวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีห้องแยก

 

ขอบคุณ
โรงพยาบาลราชวิถี